Календар

Купа "Стела Марис"

08.06.2019г.

Акваторията на гр.Приморско . Организатор - КЛУБ "Св.Никола" и г-н Димитър Василев.

Купа "Месембрия"

29.06.2019г.

Акваторията на гр.Несебър. Организатор - Клуб "Месембрия"

Купа "Шабла"

13.07.2019г.

Акваторията на с.Тюленово. Организатор - Клуб "Портус Кариа"

Купа "Каварна"

27.07.2019г.

Акваторията на гр.Каварна. Организатор - Община Каварна и клуб "Балтек"

Купа "Несебър"

03.08.2019г.

Акваторията на гр.Несебър. Организатор - клуб "Несебър"

Купа "Варна"

17.08.2019г.

Акваторията на гр.Варна. Организатор - КМС Ватус Про и КВС Варна

Купа "Василико"

07.09.2019г. отменен

Акваторията на гр. Царево. Организатор - Община Царево и БФПС

Купа "Генчо Павлов"

20.09.2019г.

Акваторията на гр.Приморско. Организатор - Клуб "Черноморец"

Държавно първенство ден 1

22.09.2019г.

Акваторията на гр.Приморско. Организатор - БФПС

Купа "Димитър Минев"

22.09.2019г.

Акваторията на гр.Приморско. Организатор - Община Приморско и БФПС

Държавно първенство ден 2

23.09.2019г.

Зона нос Конник - боруна на Оазис