Редовен членски внос към БФПС

       УС реши членския внос за 2020 година да е в размер на 200 лв. и крайна дата за внасянето му по сметката на БФПС – 11.06.2020 г.

При невъзможност за внасяне до датата,нека представител на клуба не платил в оказания срок,да носи платежно бордеро  или неговата снимка на първото състезание от КБ.

,
Ивайло Иванов