Система за точкуване на улова при състезания по подводен риболов

Рибите, според вида им, се разделят на три групи:

I. Група - всички видове кефали,  пеленгас и тънкоуст кефал ( ешек платерина ).

Минимално тегло 500 гр.

От 375 до 499 гр. - невалидна.

От 0 до 374 гр. - наказателна - отнема 500 т. от състезателя

II. Група - платерина, илария, лефер, паламуд, лаврак, черноморска пъстърва, скумрия, всички видове попчета, скорпена, звездоброец, галя, морски дракон, смарид, сафрид. В тази категория влизат всички видове риби, неописани изрично в другите две категории, включително речни риби, уловени в морски води.

Минимално тегло 300 гр.

От 225 до 299 гр. - невалидна.

От 0 до 224 гр. - наказателна - отнема 300 т. от състезателя.

С изключение на рибата Лаврак, за която минималното тегло е 1 000 гр.  

От 750 до 999 гр. - невалидна

От 0 до 749 гр. - наказателна - отнема 1 000 т. от състезателя

III. Група - всички видове от сем. спаридови, врана, лапина, лабрида, минокоп.

Минимално тегло 300 гр.

От 225 до 299 гр. - невалидна.

От 0 до 224 гр. - наказателна - отнема 300 т. от състезателя.

Максимално тегло за екземпляр за всички групи - 3 000 гр. Всяка риба, тежаща повече от 3 000 гр. се приравнява на 3 000 гр.

Всеки състезател за 1 грам от всеки уловен валиден екземпляр получава 1 т., но не повече от 3 000 т. за конкретния екземпляр, плюс:

1. Бонус за точен изстрел, както следва:

За 1-ва група - 100 т.

За 2-ра група - 300 т.

За 3-та група - 600 т.

2. Допълнителен Бонус за вид риба - 500 т., за всеки първи валиден екземпляр от всеки вид риба.

3. Допълнителен Бонус за изпълнена квота – 1 000 т., за постигнат брой, определен от квотата, риби от всeки вид.

Квотите са както следва:

За всеки вид риби от 1-ва група - 5 бр.

За всеки вид риби от 2-ра група - 10 бр.

За всеки вид риби от 3-та група - 10 бр.

Забранен е улова на плоскодънни, есетрови, акули, змиорки и морски лястовици.

За всяка предадена риба над квотата се отнемат от състезателя двете най - големи риби от съответната вид.

Всяка риба, качена в лодката, когато се използват плавателни съдове или извадена на брега, когато не се използват плавателни съдове от състезател, се предава на съдиите като улов на състезателя.

Премахване на риба от улова на състезателя в лодката или на брега води до неговата дисквалификация.


,
Веселин Томов