Обявени са Наредбата и състезателната зона на купа "Шабла", 12.09.2020 г.


,
Димитър Франгов