Приложение относно въведените временни противоепидемични мерки от министъра на здравеопазването на територията на Република България

На вниманието на всички клубове и състезатели!

В раздела документи се съдържа информация относно въведените временни противоепидемични мерки от  председателя  на БФПС.

,
Ивайло Иванов