Общо отчетно изборно събрание/ ООИС / ще се проведе на 25.03.2023 в гр.Варна , комплекс „Синьо лято“ местност Черноморец от 11.00ч.

,
Ивайло Иванов