Годишна ранглиста за 2018г.

Включва резултати от всички турнири, кръгове за Купа "България" и Държавно първенство.
Състезател Отбор Точки %
1 Валентин Люцканов КПР "Черноморец" 633.32%
2 Анастас Бъчваров "МАРЛИН" 448.97%
3 Мирослав Илчев СКПР "Несебър" 413.60%
4 Пламен Арабаджиев КПР "Черноморец" 383.61%
5 Любен Ловчев КМС "ВАТУС-ПРО" 364.40%
6 Мартин Баръмов КВС "БАЛТЕК" - неактивен за 2021 поради липса на финансови средства. 348.91%
7 Антон Арабаджиев КПР "Черноморец" 348.20%
8 Адриян Стоянов "МАРЛИН" 346.91%
9 Николай Танев КПР "Черноморец" 320.12%
10 Димитър Катрафилов "МЕСЕМБРИЯ" 319.53%
11 Венцислав Георгиев СНЦ "Портус Кария" 309.81%
12 Веселин Томов СКПР "Несебър" 281.02%
13 Марио Христов КВС "Варна" 266.62%
14 Иван Кулев "МЕСЕМБРИЯ" 223.80%
15 Христо Стефанов КВС "Варна" 222.21%
16 Иван Минчев СНЦ "Портус Кария" 219.03%
17 Галин Павлов КВС "Варна" 200.95%
18 Петър Атанасов СКПР "Несебър" 195.04%
19 Мирослав Димитров Варна Дайвинг Център - неактивен за 2021 поради липса на финансови средства. 178.35%
20 Янаки Янакиев Варна Дайвинг Център - неактивен за 2021 поради липса на финансови средства. 153.35%
21 Апостол Радев "МЕСЕМБРИЯ" 143.81%
22 Георги Радев КПСД 139.05%
23 Йовчо Николов СНЦ "Портус Кария" 135.83%
24 Ивайло Душев КВС "Варна" 124.03%
25 Младен Стоянов "МАРЛИН" 113.86%
26 Юлий Якимов СПС "СВЕТИ НИКОЛА" 107.62%
27 Свилен Пенев КВС "Варна" 100.56%
28 Димитър Дражев СНЦ "Портус Кария" 97.42%
29 Радослав Стоянов КПР "Черноморец" 96.71%
30 Сергей Сказко КВС "БАЛТЕК" - неактивен за 2021 поради липса на финансови средства. 94.45%
31 Иван Доков КВС "БАЛТЕК" - неактивен за 2021 поради липса на финансови средства. 91.86%
32 Петър Петров Варна Дайвинг Център - неактивен за 2021 поради липса на финансови средства. 86.07%
33 Костадин Фердинандов КПСД 83.79%
34 Юлиян Савов КМС "ВАТУС-ПРО" 83.27%
35 Пламен Стоянов КМС "ВАТУС-ПРО" 82.33%
36 Емил Христов КМС "ВАТУС-ПРО" 82.21%
37 Стоян Сираков "МАРЛИН" 81.26%
38 Александър Кръстев СНЦ "Портус Кария" 74.12%
39 Пламен Андреев "МЕСЕМБРИЯ" 73.51%
40 Георги Минев СКПР "Несебър" 72.40%
41 Иван Паскалев КМС "ВАТУС-ПРО" 67.47%
42 Николай Николов КВС "Варна" 66.36%
43 Стамен Царков СПС "Истрос" 61.82%
44 Христо Христов СКПР "Несебър" 57.33%
45 Кирил Томов КПР "Черноморец" 56.79%
46 Мартин Димитров КМС "ВАТУС-ПРО" 55.78%
47 Петър Грънчаров КМС "ВАТУС-ПРО" 53.22%
48 Момчил Стойчев Варна Дайвинг Център - неактивен за 2021 поради липса на финансови средства. 52.75%
49 Георги Доков КВС "БАЛТЕК" - неактивен за 2021 поради липса на финансови средства. 48.62%
50 Ивайло Матов "МЕСЕМБРИЯ" 48.39%
51 Ярослав Кънчев СПС "СВЕТИ НИКОЛА" 44.96%
52 Александър Перухов СКПР "Несебър" 44.08%
53 Калоян Василев КМС "ВАТУС-ПРО" 43.36%
54 Христо Георгиев КПР "Черноморец" 40.61%
55 Павел Пенев КПР "Черноморец" 40.15%
56 Александър Димитров СПС "СВЕТИ НИКОЛА" 39.09%
57 Стелиан Стоянов КВС "Варна" 32.05%
58 Димитър Паскалев КМС "ВАТУС-ПРО" 26.57%
59 Николай Николов СНЦ "Портус Кария" 25.20%
60 Димитър Франгов СНЦ "Портус Кария" 17.85%
61 Груд Костадинов "МАРЛИН" 14.19%
62 Васил Атанасов СПС "Истрос" 14.07%
63 Стефан Стефанов КМС "ВАТУС-ПРО" 13.27%
64 Сотир Наумов "МЕСЕМБРИЯ" 12.57%
65 Георги Гроздев КВС "Варна" 10.53%
66 Александър Богданов СПС "СВЕТИ НИКОЛА" 10.07%
67 Димо Атанасов КВС "БАЛТЕК" - неактивен за 2021 поради липса на финансови средства. 9.50%
68 Ангел Златанов СНЦ "Портус Кария" 8.66%
69 Георги Калъчев КПР "Черноморец" 6.96%
70 Момчил Бешков СПС "СВЕТИ НИКОЛА" 4.75%
71 Ивайло Силяновски СПС "СВЕТИ НИКОЛА" 4.14%
72 Васил Силяновски СПС "Истрос" 0.00%
72 Володимир Арнаут Посейдон 0.00%
72 Георги Иванов КПСД 0.00%
72 Георги Илиев "МАРЛИН" 0.00%
72 Денис Мазур Посейдон 0.00%
72 Дилян Георгиев СНЦ "Портус Кария" 0.00%
72 Ивайло Иванов КМС "ВАТУС-ПРО" 0.00%
72 Нелко Йорданов СНЦ "Портус Кария" 0.00%
72 Радослав Стайков КВС "Варна" 0.00%
73 Владимир Станков КМС "ВАТУС-ПРО" -0.08%
74 Румен Иванов Варна Дайвинг Център - неактивен за 2021 поради липса на финансови средства. -3.16%
82 състезатели.

Неофициална годишна отборна ранглиста за 2018г.

Включва резултати от индивидуалната ранглиста за годината като се взимат само първите 4 човека от всеки отбор по класирането им.
Отбор/Състезател Точки %
1 КПР "Черноморец" 1685.25%
1 Валентин Люцканов 633.32%
4 Пламен Арабаджиев 383.61%
7 Антон Арабаджиев 348.20%
9 Николай Танев 320.12%
2 "МАРЛИН" 991%
2 Анастас Бъчваров 448.97%
8 Адриян Стоянов 346.91%
25 Младен Стоянов 113.86%
37 Стоян Сираков 81.26%
3 СКПР "Несебър" 962.06%
3 Мирослав Илчев 413.60%
12 Веселин Томов 281.02%
18 Петър Атанасов 195.04%
40 Георги Минев 72.40%
4 КВС "Варна" 813.81%
13 Марио Христов 266.62%
15 Христо Стефанов 222.21%
17 Галин Павлов 200.95%
24 Ивайло Душев 124.03%
5 СНЦ "Портус Кария" 762.09%
11 Венцислав Георгиев 309.81%
16 Иван Минчев 219.03%
23 Йовчо Николов 135.83%
28 Димитър Дражев 97.42%
6 "МЕСЕМБРИЯ" 760.65%
10 Димитър Катрафилов 319.53%
14 Иван Кулев 223.80%
21 Апостол Радев 143.81%
39 Пламен Андреев 73.51%
7 КМС "ВАТУС-ПРО" 612.21%
5 Любен Ловчев 364.40%
34 Юлиян Савов 83.27%
35 Пламен Стоянов 82.33%
36 Емил Христов 82.21%
8 КВС "БАЛТЕК" - неактивен за 2021 поради липса на финансови средства. 583.84%
6 Мартин Баръмов 348.91%
30 Сергей Сказко 94.45%
31 Иван Доков 91.86%
49 Георги Доков 48.62%
9 Варна Дайвинг Център - неактивен за 2021 поради липса на финансови средства. 470.52%
19 Мирослав Димитров 178.35%
20 Янаки Янакиев 153.35%
32 Петър Петров 86.07%
48 Момчил Стойчев 52.75%
10 КПСД 222.84%
22 Георги Радев 139.05%
33 Костадин Фердинандов 83.79%
72 Георги Иванов 0.00%
11 СПС "СВЕТИ НИКОЛА" 201.74%
26 Юлий Якимов 107.62%
51 Ярослав Кънчев 44.96%
56 Александър Димитров 39.09%
66 Александър Богданов 10.07%
12 СПС "Истрос" 75.89%
43 Стамен Царков 61.82%
62 Васил Атанасов 14.07%
72 Васил Силяновски 0.00%
13 Посейдон 0%
72 Денис Мазур 0.00%
72 Володимир Арнаут 0.00%
13 отбора.