55-то Държавно първенство ще се състои в гр. Приморско в периода 20.09-24.09.2023 г. Крайният срок за внасяне на такса участие e 08.09.2023 г.!

След проведено заседание на УС на БФПС от 17.08.2023 г., с пълно мнозинство от присъствалите членове, УС реши: 


1. 55-то Държавно първенство по подводен риболов да се проведе в град Приморско в периода 20.09-24.09.2023 г., като

 - на 20.09 ще се състои техническата конференция;

 - 21.09 и 22.09 ще бъдат състезателните дни;

 - на 23.09, в случай, че има финансова и техническа възможност, се предвижда да се проведе 3-ти състезателен ден между 10-мата най-добре класирали се в предишните 2 дни. В случай, че финансирането не достига и няма възможност за провеждането на 3-тия ден, индивидуалното класиране ще се определи на база резултатите от проведените 2 състезателни дни.

 - 24.09.2023 г. е резервен ден.


2. Размерът на такса участие Държавно първенство 2023 е :

За отбор в пълен състав от 4 състезатели – 800 лв.

За отбор в непълен състав/двама или трима състезатели/, които ще ползват само един плавателен съд - по 250 лв. на състезател.


Крайният срок за внасяне на таксата по сметката на БФПС e 08.09.2023 год.


До нови срещи!

УС на БФПС

,
Димитър Франгов