!!! Последен срок за плащане на членски внос преди Общо събрание на БФПС - 20.01.2024 г. !!!

Уважаеми, колеги,

Напомняме, че остава една седмица до Общото събрание, което ще се проведе на 20.01.2024 г. от 11:00 ч. в гр. Варна, хижа "Черноморец", бунгала "Синьо лято". Съответно, за да имат право на глас клубовете трябва да са заплатили до 20.01.2024 г. по банков път годишния членски внос, който е в размер на 300,00 лв.

Хубави дни!

До нови срещи!

УС на БФПС
,
Димитър Франгов