Годишна ранглиста за 2024г.

Включва резултати от всички турнири, кръгове за Купа "България" и Държавно първенство.
Състезател Отбор Точки %
1 Валентин Люцканов КПР "Черноморец" 100.00%
2 Анастас Бъчваров "МАРЛИН" 86.36%
3 Веселин Томов СКПР "Несебър" 74.37%
4 Данаил Едрев КПР "Черноморец" 72.34%
5 Мирослав Илчев СКПР "Несебър" 67.16%
6 Димитър Катрафилов "МЕСЕМБРИЯ" 56.73%
7 Емил Христов КМС "ВАТУС-ПРО" 42.66%
8 Апостол Радев КПСД 37.82%
9 Петър Петров СНЦ "Портус Кария" 37.12%
10 Стамен Царков "МЕСЕМБРИЯ" 34.49%
11 Мартин Димитров СПС "СВЕТИ НИКОЛА" 31.06%
12 Иван Кулев "МЕСЕМБРИЯ" 30.68%
13 Антон Арабаджиев КПР "Черноморец" 30.29%
14 Иван Доков "МЕСЕМБРИЯ" 26.37%
15 Димитър Михайлов "МАРЛИН" 24.37%
16 Свилен Пенев КВС "Варна" 24.01%
17 Злати Димитров СНЦ "Портус Кария" 23.55%
18 Иван Комаров "МЕСЕМБРИЯ" 23.21%
19 Георги Минев СКПР "Несебър" 22.83%
20 Георги Аврамов "МАРЛИН" 18.43%
21 Матеуш Качмарчик СПС "Истрос" 17.78%
22 Петър Атанасов СКПР "Несебър" 15.89%
23 Мирослав Димитров "МЕСЕМБРИЯ" 15.29%
24 Костадин Фердинандов КПСД 13.87%
25 Венцислав Георгиев СНЦ "Портус Кария" 13.58%
26 Мартин Баръмов СКПР "Несебър" 9.80%
27 Георги Радев КПСД 9.31%
28 Георги Илиев "МАРЛИН" 7.23%
29 Николай Танев КПР "Черноморец" 6.02%
30 Димитър Франгов СНЦ "Портус Кария" 5.85%
31 Марио Христов КВС "Варна" 5.71%
32 Момчил Бешков СПС "Истрос" 5.68%
33 Август Якимов СПС "Истрос" 0.00%
33 Ангел Златанов СНЦ "Портус Кария" 0.00%
33 Дилян Георгиев СНЦ "Портус Кария" 0.00%
33 Румен Иванов "МЕСЕМБРИЯ" 0.00%
33 Юлий Якимов СПС "СВЕТИ НИКОЛА" 0.00%
37 състезатели.

Неофициална годишна отборна ранглиста за 2024г.

Включва резултати от индивидуалната ранглиста за годината като се взимат само първите 4 човека от всеки отбор по класирането им.
Отбор/Състезател Точки %
1 КПР "Черноморец" 208.65%
1 Валентин Люцканов 100.00%
4 Данаил Едрев 72.34%
13 Антон Арабаджиев 30.29%
29 Николай Танев 6.02%
2 СКПР "Несебър" 180.25%
3 Веселин Томов 74.37%
5 Мирослав Илчев 67.16%
19 Георги Минев 22.83%
22 Петър Атанасов 15.89%
3 "МЕСЕМБРИЯ" 148.27%
6 Димитър Катрафилов 56.73%
10 Стамен Царков 34.49%
12 Иван Кулев 30.68%
14 Иван Доков 26.37%
4 "МАРЛИН" 136.39%
2 Анастас Бъчваров 86.36%
15 Димитър Михайлов 24.37%
20 Георги Аврамов 18.43%
28 Георги Илиев 7.23%
5 СНЦ "Портус Кария" 80.1%
9 Петър Петров 37.12%
17 Злати Димитров 23.55%
25 Венцислав Георгиев 13.58%
30 Димитър Франгов 5.85%
6 КПСД 61%
8 Апостол Радев 37.82%
24 Костадин Фердинандов 13.87%
27 Георги Радев 9.31%
7 КМС "ВАТУС-ПРО" 42.66%
7 Емил Христов 42.66%
8 СПС "СВЕТИ НИКОЛА" 31.06%
11 Мартин Димитров 31.06%
33 Юлий Якимов 0.00%
9 КВС "Варна" 29.72%
16 Свилен Пенев 24.01%
31 Марио Христов 5.71%
10 СПС "Истрос" 23.46%
21 Матеуш Качмарчик 17.78%
32 Момчил Бешков 5.68%
33 Август Якимов 0.00%
10 отбора.