Структура

Управителен съвет

Марио Христов Председател на БФПС
Пламен Арабаджиев Член на УС 1
Веселин Томов Член на УС 2
Весел Новкиришки Член на УС 3
Димитър Франгов Член на УС 4
Ивайло Иванов Член на УС 5
Ивайло Силяновски Член на УС 6

Контролен съвет

Александър Богданов Председател на КС
Николай Танев Член на КС 1
Венцислав Георгиев Член на КС 2

Клубове

НаименованиеГрадПриетПредседател
КВС "БАЛТЕК" Варна 2005г. Красен Кръстев
Варна Дайвинг Център Варна 2011г. Момчил Стойчев
КМС "ВАТУС-ПРО" Варна 2002г. Калин Радев
КВС Варна Варна   Ивайло Душев
СПС Истрос София   Ивайло Силяновски
КВС Одесос Варна   Антон Антонов
КПСД Варна   Михаил Денев
"МАРЛИН" Приморско 2009г. Анастас Бъчваров
"МЕСЕМБРИЯ" Несебър 2008г. Десислава Николчева
"Несебър" Несебър 2012г. Веселин Томов
СНЦ "Портус Кария" Шабла 2013г. Димитър Франгов
СПС "СВЕТИ НИКОЛА" София 2002г. Любомир Анатков
"Черноморец" Бургас 2002г. Петър Втухов