Структура

Управителен съвет

Марио Христов Председател на БФПС
Пламен Арабаджиев Член на УС 1
Веселин Томов Член на УС 2
Весел Новкиришки Член на УС 3
Димитър Франгов Член на УС 4
Ивайло Иванов Член на УС 5
Ивайло Силяновски Член на УС 6

Контролен съвет

Александър Богданов Председател на КС
Николай Танев Член на КС 1
Венцислав Георгиев Член на КС 2

Клубове

НаименованиеГрадПриетПредседател
КВС "БАЛТЕК" Варна 2005г. Красен Кръстев
КМС "ВАТУС-ПРО" Варна 2002г. Калин Радев
КВС "Варна" Варна 2017г. Ивайло Душев
Варна Дайвинг Център Варна 2011г. Момчил Стойчев
СПС "Истрос" София Ивайло Силяновски
КПСД Варна Михаил Денев
"МАРЛИН" Приморско 2009г. Анастас Бъчваров
"МЕСЕМБРИЯ" Несебър 2008г. Десислава Николчева
СНЦ "Портус Кария" Шабла 2013г. Димитър Франгов
СПС "СВЕТИ НИКОЛА" София 2002г. Любомир Анатков
СКПР "Несебър" Несебър 2012г. Веселин Томов
"ТРИТОН"
КПР "Черноморец" Бургас 2002г. Петър Втухов