Покана за участие в общо събрание на „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ПОДВОДНИ СПОРТОВЕ“

,
Ивайло Иванов

Индивидуалното и отборно класирания от 53-то Държавно първенство в гр. Царево са качени в раздел "Документи"

Индивидуалното и отборно класирания от 53-то Държавно първенство в гр. Царево са качени в раздел "Документи"!

линк: http://busf.bg/documents/13


,
Димитър Франгов

Обявени са зоните за двата състезателни дни на 53-то Държавно първенство в гр. Царево

I-ви състезателен ден - южна зона.II-ри състезателен ден - северна зона.

,
Димитър Франгов

Техническа конференция ДП 2021

Техническата конференция и предварителния медицински преглед за ДП 2021 г. ще бъдат проведени в посочените в наредбата часове в заведението на пристанището на гр.Царево! Успех на всички отбори и състезатели!
,
Ивайло Иванов

Напомняме че,крайния срок за плащане на таксите по Държавното първенство е 20.08.2021г. Отборите неплатили до тази дата няма да бъдат планирани за участие в състезанието!

С решение на УС на БФПС от 10.07.2021г. :

1. С пълно мнозинство УС реши Държавното първенство по подводен риболов 2021 да се проведе в град Царево.

2. С пълно мнозинство УС реши:

Размерът на такса участие Държавно първенство 2021 е :

За отбор в пълен състав от 4 състезатели – 550 лв.

За отбор в непълен състав/двама или трима състезатели/, които ще ползват само един плавателен съд - 400 лв.

Крайният срок за внасяне на таксата по сметката на БФПС - 20.08.2021 год.

                  


,
Ивайло Иванов