Календар

Купа "Стела Марис"

08.06.2019г.

Акваторията на гр.Приморско . Организатор - КЛУБ "Св.Никола" и г-н Димитър Василев.
Главен съдия - В.Силяновски. Делегиран комисар - В.Новкиришки.

Купа "Месембрия"

29.06.2019г.

Акваторията на гр.Несебър. Организатор - Клуб "Месембрия"
Главен съдия - Н.Йорданов. Делегиран комисар - В.Томов.

Купа "Шабла"

13.07.2019г.

Акваторията на с.Тюленово. Организатор - Клуб "Портус Кариа"
Главен съдия - И.Иванов.

Купа "Каварна"

27.07.2019г.

Акваторията на гр.Каварна. Организатор - Община Каварна и клуб "Балтек"
Главен съдия - Карасен Кръстев. Делегиран комисар - Ивайло Иванов.

Купа "Несебър"

03.08.2019г.

Акваторията на гр.Несебър. Организатор - клуб "Несебър"
Главен съдия - Нелко Йорданов. Делегиран комисар - Димитър Фрнгов.

Купа "Варна"

17.08.2019г.

Акваторията на гр.Варна. Организатор - КМС Ватус Про и КВС Варна
Главен съдия - Стефан Холевич. Делегиран комисар - Ивайло Иванов.

Купа "Василико"

07.09.2019г. отменен

Акваторията на гр. Царево. Организатор - Община Царево и БФПС

Купа "Генчо Павлов"

20.09.2019г.

Акваторията на гр.Приморско. Организатор - Клуб "Черноморец"
Главен съдия - Михаил Денев. Делегиран комисар - Ивайло Иванов.

Държавно първенство ден 1

22.09.2019г.

Акваторията на гр.Приморско. Организатор - БФПС
Главен съдия - И.Иванов. Делегиран комисар - Марио Христов.

Купа "Димитър Минев"

22.09.2019г.

Акваторията на гр.Приморско. Организатор - Община Приморско и БФПС
Главен съдия - Михаил Денев. Делегиран комисар - Марио Христов.

Държавно първенство ден 2

23.09.2019г.

Зона нос Конник - боруна на Оазис