Георги Гроздев - 071

Купа "България"

Година Класиране Точки % Отбор
2024г. - -
2023г. 48 26.72% КВС "Варна"
2022г. 41 71.96% КВС "Варна"
2021г. 69 5.16% КВС "Варна"
2020г. 60 -3.70% КВС "Варна"
2019г. 55 19.79% КВС "Варна"
2018г. 58 0.00% КВС "Варна"

Годишна ранглиста

Година Класиране Точки % Отбор
2024г. - -
2023г. 53 26.72% КВС "Варна"
2022г. 43 71.96% КВС "Варна"
2021г. 70 5.16% КВС "Варна"
2020г. 64 -3.70% КВС "Варна"
2019г. 55 19.79% КВС "Варна"
2018г. 65 10.53% КВС "Варна"

Tурнири

Класиране Точки % Дата Турнир
9 26.72% 01.07.2023г. Купа "Бяла"
15 28.27% 20.08.2022г. Купа "Несебър"
16 32.73% 17.09.2022г. Купа "Варна"
23 0.00% 15.08.2020г. Купа „Варна“
23 0.00% 10.07.2021г. Купа "Урдовиза"
24 0.00% 01.09.2018г. Купа "Генчо Павлов"
25 0.00% 22.08.2020г. Купа „Несебър“
26 0.00% 17.08.2019г. Купа "Варна"
27 0.00% 25.06.2022г. Купа „Месембрия“
29 4.99% 30.07.2022г. Купа "Димитър Минев"
29 0.00% 28.07.2018г. Купа "Каварна"
30 11.43% 03.08.2019г. Купа "Несебър"
30 0.00% 08.07.2023г. Купа "Месембрия"
30 0.00% 18.08.2018г. Купа "Варна"
30 5.16% 21.08.2021г. Купа "Димитър Минев"
31 0.00% 08.06.2019г. Купа "Стела Марис"
33 0.00% 18.07.2020г. Купа „Месембрия“
33 0.00% 26.06.2021г. Купа „Стела Марис“
34 0.00% 23.07.2022г. Купа "Урдовиза"
34 8.36% 27.07.2019г. Купа "Каварна"
34 -3.70% 29.08.2020г. Купа „Генчо Павлов“
35 0.00% 16.07.2022г. Купа "Шабла"
38 5.97% 27.08.2022г. Купа "Генчо Павлов"
42 5.75% 20.09.2018г. Държавно първенство ден 1
44 4.78% 22.09.2018г. Държавно първенство ден 2