Годишна ранглиста за 2022г.

Включва резултати от всички турнири, кръгове за Купа "България" и Държавно първенство.
Състезател Отбор Точки %
1 Анастас Бъчваров "МАРЛИН" 837.14%
2 Валентин Люцканов КПР "Черноморец" 752.03%
3 Веселин Томов СКПР "Несебър" 657.46%
4 Мирослав Илчев СКПР "Несебър" 657.29%
5 Димитър Катрафилов "МЕСЕМБРИЯ" 585.48%
6 Антон Арабаджиев КПР "Черноморец" 454.88%
7 Николай Танев КПР "Черноморец" 408.63%
8 Адриян Стоянов "МАРЛИН" 369.11%
9 Любен Ловчев КМС "ВАТУС-ПРО" 358.56%
10 Данаил Едрев КПР "Черноморец" 333.33%
11 Янаки Янакиев СНЦ "Портус Кария" 314.11%
12 Мартин Баръмов СКПР "Несебър" 289.85%
13 Сотир Наумов "МЕСЕМБРИЯ" 278.93%
14 Петър Атанасов СКПР "Несебър" 271.80%
15 Стамен Царков "МЕСЕМБРИЯ" 253.94%
16 Костадин Фердинандов КПСД 235.90%
17 Апостол Радев КПСД 235.00%
18 Иван Доков "МЕСЕМБРИЯ" 232.96%
19 Марио Христов КВС "Варна" 232.03%
20 Пламен Арабаджиев КПР "Черноморец" 220.16%
21 Георги Радев КПСД 218.22%
22 Злати Димитров СНЦ "Портус Кария" 200.68%
23 Димитър Дражев КПСД 191.05%
24 Йордан Георгиев КМС "ВАТУС-ПРО" 189.56%
25 Николай Николов КВС "Варна" 177.20%
26 Иван Кулев "МЕСЕМБРИЯ" 167.69%
27 Мартин Димитров СПС "СВЕТИ НИКОЛА" 153.94%
28 Петър Петров СНЦ "Портус Кария" 152.11%
29 Венцислав Георгиев СНЦ "Портус Кария" 141.86%
30 Георги Илиев "МАРЛИН" 140.08%
31 Свилен Пенев КВС "Варна" 138.65%
32 Емил Христов КМС "ВАТУС-ПРО" 132.41%
33 Галин Павлов КВС "Варна" 129.04%
34 Христо Стефанов КВС "Варна" 124.25%
35 Мирослав Димитров "МЕСЕМБРИЯ" 119.83%
36 Георги Николов КМС "ВАТУС-ПРО" 119.21%
37 Ивайло Матов КМС "ВАТУС-ПРО" 118.77%
38 Димитър Михайлов "МАРЛИН" 116.07%
39 Георги Минев СКПР "Несебър" 110.80%
40 Момчил Стойчев КПСД 79.77%
41 Ангел Златанов СНЦ "Портус Кария" 74.98%
42 Ивайло Душев КВС "Варна" 74.47%
43 Георги Гроздев КВС "Варна" 71.96%
44 Радослав Стайков КВС "Варна" 67.16%
45 Димитър Франгов СНЦ "Портус Кария" 55.82%
46 Ивелин Кръстев КВС "Варна" 55.33%
47 Красен Стоянов КПСД 52.34%
48 Христо Илиев "МАРЛИН" 52.22%
49 Стоян Сираков "МАРЛИН" 47.51%
50 Николай Пейков СНЦ "Портус Кария" 46.83%
51 Тодор Желязков КПР "Черноморец" 42.41%
52 Димитър Господинов "МАРЛИН" 34.69%
53 Стелиан Стоянов КВС "Варна" 31.87%
54 Иван Комаров "МЕСЕМБРИЯ" 31.02%
55 Йовчо Николов СНЦ "Портус Кария" 28.98%
56 Стефан Лефеджиев КВС "Варна" 25.86%
57 Дилян Георгиев СНЦ "Портус Кария" 24.93%
58 Васил Ангелов КПСД 24.66%
59 Юлий Якимов СПС "СВЕТИ НИКОЛА" 23.70%
60 Петър Колев СНЦ "Портус Кария" 16.32%
61 Александър Стоименов КВС "Варна" 12.51%
62 Сергей Сказко СПС "Истрос" 9.53%
63 Момчил Бешков СПС "Истрос" 7.98%
64 Петър Юлиянов Петров КВС "Варна" 7.05%
65 Емил Симеонов КВС "Варна" 6.96%
66 Светослав Манов СПС "Истрос" 4.86%
67 Август Якимов СПС "Истрос" 0.00%
67 Борис Борисов СПС "Истрос" 0.00%
67 Диан Димитров КПСД 0.00%
67 Димитър Николов "МАРЛИН" 0.00%
67 Димчо Жеков "МЕСЕМБРИЯ" 0.00%
67 Ивайло Силяновски СПС "Истрос" 0.00%
67 Иван Богданов СКПР "Несебър" 0.00%
67 Мартин Стаматов КВС "Варна" 0.00%
67 Мехмед Халилов КПР "Черноморец" 0.00%
67 Радослав Качиков КПР "Черноморец" 0.00%
67 Румен Иванов "МЕСЕМБРИЯ" 0.00%
67 Христо Арнаудов СНЦ "Портус Кария" 0.00%
78 състезатели.

Неофициална годишна отборна ранглиста за 2022г.

Включва резултати от индивидуалната ранглиста за годината като се взимат само първите 4 човека от всеки отбор по класирането им.
Отбор/Състезател Точки %
1 КПР "Черноморец" 1948.87%
2 Валентин Люцканов 752.03%
6 Антон Арабаджиев 454.88%
7 Николай Танев 408.63%
10 Данаил Едрев 333.33%
2 СКПР "Несебър" 1876.4%
3 Веселин Томов 657.46%
4 Мирослав Илчев 657.29%
12 Мартин Баръмов 289.85%
14 Петър Атанасов 271.80%
3 "МАРЛИН" 1462.4%
1 Анастас Бъчваров 837.14%
8 Адриян Стоянов 369.11%
30 Георги Илиев 140.08%
38 Димитър Михайлов 116.07%
4 "МЕСЕМБРИЯ" 1351.31%
5 Димитър Катрафилов 585.48%
13 Сотир Наумов 278.93%
15 Стамен Царков 253.94%
18 Иван Доков 232.96%
5 КПСД 880.17%
16 Костадин Фердинандов 235.90%
17 Апостол Радев 235.00%
21 Георги Радев 218.22%
23 Димитър Дражев 191.05%
6 СНЦ "Портус Кария" 808.76%
11 Янаки Янакиев 314.11%
22 Злати Димитров 200.68%
28 Петър Петров 152.11%
29 Венцислав Георгиев 141.86%
7 КМС "ВАТУС-ПРО" 799.74%
9 Любен Ловчев 358.56%
24 Йордан Георгиев 189.56%
32 Емил Христов 132.41%
36 Георги Николов 119.21%
8 КВС "Варна" 676.92%
19 Марио Христов 232.03%
25 Николай Николов 177.20%
31 Свилен Пенев 138.65%
33 Галин Павлов 129.04%
9 СПС "СВЕТИ НИКОЛА" 177.64%
27 Мартин Димитров 153.94%
59 Юлий Якимов 23.70%
10 СПС "Истрос" 22.37%
62 Сергей Сказко 9.53%
63 Момчил Бешков 7.98%
66 Светослав Манов 4.86%
67 Ивайло Силяновски 0.00%
10 отбора.